Oglas za angažman edukatora/ice iz oblasti Rodno-odgovornih metoda podučavanja

Naučno-umjetničko udruženje “Laboratorium” Tuzla kao implementacijski partner UNICEF-u u Bosni i Hercegovini na projektu “IT Girls dolaze u vaše škole” traži organizaciju za pripremu i vođenje obuke iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (engl. Gender-responsive teaching methods, GRTM) za nastavnike i nastavnice osnovnih škola Federacije BiH i Brčko distrikta. 

O projektu: 

IT Girls inicijativa, zajednička inicijativa UNDP, UNICEF i UN Women u Bosni i Hercegovini, ima fokus na tri konkretna cilja: 

 • Omogućiti djevojčicama pristup tehnologiji i usvajanju novih digitalnih vještina 
 • Podizati svijest o značaju većeg učešća žena i djevojaka u IKT sektoru
 • Povećati ekonomske mogućnosti za žene na radnom tržištu kroz partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom. 

IT Girls inicijativa je od 2019. godine započela rad na uspostavljanju rada IT Girls klubova u osnovnim i srednjim školama Bosne i Hercegovine kroz projekat “IT Girls dolaze u vaše škole”. Koristeći već razvijenu Arduino metodologiju za osnovne i srednje škole, kao i priručnik o rodno-osjetljivim nastavnim metodama u STEAM obrazovanju, IT Girls master edukatori obučavaju nastavnike i nastavnice u osnovnim i srednjim školama BiH kako da koriste Arduino setove za učenje u učionici i kreiraju kolaborativne STEAM projekte sa svojim učenicima. 

U cilju jačanja rodno-odgovornih metoda podučavanja i primjeni istih u nastavi i radu IT Girls klubova u okviru obuke za nastavnike i nastavnice osnovnih škola u Federaciji BiH i Brčko distriktu, održati će se i obuka iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (GRTM obuka). GRTM obuka se treba oslanjati na priručnik za edukatore i edukatorice iz rodno-odgovornih metoda podučavanja, te sadržavati sljedeće module, uz mogućnost prilagodbe sadržaja: 

 • Spol i rod (teoretski i praktični pristup) 
 • Rodne uloge (teoretski i praktični pristup) 
 • Žene u STEAM oblastima – izazovi i prilike 

Planirane aktivnosti: 

 1. Priprema i održavanje GRTM obuke za nastavnike/ice osnovnih škola Federacije BiH i Brčko Distrikta (obuka je planirana krajem avgusta 2023. godine).
 2. Priprema izvještaja o održanim obukama – rok za izradu izvještaja je 12. septembar 2023. godine. 

Očekivanja od trenera/ice: 

 1. Priprema i održavanje obuke za nastavnike/ice u trajanju od 3.5 – 4 sata (s uključenom pauzom od 30 minuta) koja uključuje teme: rod, spol, rodni stereotipi, rodno-zasnovane predrasude i diskriminacija, rodno-osjetljivi jezik, rodno-odgovorni pristupu nastavi sa fokusom na žene i djevojčice u STEAM. Obuka treba da sadrži teorijske i praktične vježbe.
 2. Priprema evaluacijskih formulara za provjeru znanja nastavnika/ica na temu rodno-odgovornih metoda podučavanja prije i poslije obuka.
 3. Priprema izvještaja o održanoj obuci. 

Zainteresovane organizacije molimo da svoju zainteresovanost iskažu u vidu e-maila na finansije.laboratorium@gmail.com najdalje do 14. augusta 2023. godine (do 23:59). U e-mailu navesti portfolio s relevatnim projektima i CV osobe koja bi držala gore navedene obuke.