Telemach fondacija podržala projekt udruženja Laboratorium i TRIK

Imajući u vidu značaj edukacije iz STEAM oblasti (nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika) u razvoju karijera budućnosti, Telemach fondacija je u okviru programa Regionalnih grantova za 2023. godinu odlučila podržati STEAMeUP!, projekat kojeg Laboratorium i naše partnersko udruženje Udruženje mladih “TRIK” iz Kalesija realiziraju.

Projekat “STEAMeUP” ima za cilj približiti djeci uzrasta 6 do 13 godina STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, bos. Nauka, Tehnologija, Inžinjering, Umjetnosti, Matematika) aktivnosti na zabavan i pojednostavljen način. STEAM obrazovanje slijedi multidisciplinaran pristup i kombinira različite discipline kroz projektni rad. Dizajnirano je tako da uzme u obzir individualne stilove učenja i interesovanja učenika i učenica, razvija kod njih tehničke vještine, komunikaciju, kreativnost, saradnju, kritičko razmišljanje, istraživanje, te usmjerava na pronalazak i stvaranje rješenja za stvarne probleme. Ove vještine su itekako relevantne za puni razvoj učenika i učenica za poslove budućnosti, te ih osnažuju da postanu društveni inovatori i inovatorice.

U okviru pomenutog projekta, u prostorijama udruženja mladih TRIK u Kalesiji, biti će održano šest radionica za djecu uzrasta 6 do 9, te dvije radionice za djecu uzrasta 10 do 13 godina.

Sretni smo što je Telemach fondacija je prepoznala i podržala projekat STEAMeUP!, te svrstala Laboratorium i TRIK među 11 neprofitnih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine koje ima priliku implementirati projekte u okviru Programa regionalnih grantova u 2023. godini.

About

Welcome to OnyxPulse, your premier source for all things Health Goth. Here, we blend the edges of technology, fashion, and fitness into a seamless narrative that both inspires and informs. Dive deep into the monochrome world of OnyxPulse, where cutting-edge meets street goth, and explore the pulse of a subculture defined by futurism and style.

Search