Otvorene prijave za radionice u okviru projekta STEAMeUP!

Projekat STEAMeUP! ima za cilj približiti djeci uzrasta 6 do 13 godina STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, bos. Nauka, Tehnologija, Inžinjering, Umjetnosti, Matematika) aktivnosti na zabavan i pojednostavljen način.

STEAM obrazovanje slijedi multidisciplinaran pristup i kombinira različite discipline kroz projektni rad. Dizajnirano je tako da uzme u obzir individualne stilove učenja i interesovanja učenika i učenica, razvija kod njih tehničke vještine, komunikaciju, kreativnost, saradnju, kritičko razmišljanje, istraživanje, te usmjerava na pronalazak i stvaranje rješenja za stvarne probleme. Ove vještine su itekako relevantne za puni razvoj učenika i učenica za poslove budućnosti, te ih osnažuju da budu društveni inovatori i inovatorice.

Tokom mjeseca maj i juni 2023. godine kroz projekat planirane su realizacije radionica (po dvije radionice) za uzrast 6 do 9 godina, i to:

Ove radionice ne zahtijevaju rad na računarima, a razvijaju kritičke vještine i računalno razmišljanje đaka.

Sve radionice su besplatne i u trajanju od 2h. U radionice je uključena i pauza i obrok za sve učesnike i učesnice. Radionice će se održati u prostorijama Udruženja mladih “TRIK” Kalesija.

Ovom prilikom vas pozivamo da prijavite vaše đake za prvu radionicu na temu “Teorija vjerovatnoće za djecu”, koja se održava u dvije grupe na dane 13. i 14. maj 2023. godine u terminu 10:30 – 12:30.

About

Welcome to OnyxPulse, your premier source for all things Health Goth. Here, we blend the edges of technology, fashion, and fitness into a seamless narrative that both inspires and informs. Dive deep into the monochrome world of OnyxPulse, where cutting-edge meets street goth, and explore the pulse of a subculture defined by futurism and style.

Search