KOZA U SVEMIRU

Podcast naučne fantastike

Još smo u eksperimentalnoj fazi produkcije, gdje pokušavamo pored naših glasova da kreiramo i originalnu muziku za svaku od priča.

Cilj nam je da oživimo priče domaće naučne fantastike koja je izlazila u časopisu SIRIUS.
Sirius je bio hrvatski časopis za znanstvenu fantastiku iz Zagreba. Ime je dobio po prividno najsjajnijoj zvijezdi na nebu, gledano sa Zemlje. Izlazio je od 1976. do 1989., a izdavala ga je zagrebačka novinsko-izdavačka kuća Vjesnik. List se ugasio 1990. godine.